top of page

Privacybeleid

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is YAVABUILD – Miguel Beernaert.

De verantwoordelijke is gelegen te Izegem, Veldstraat 4 met als het ondernemingsnummer 0785.772.848.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij Miguel Beernaert via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (zie contactpagina op onze website).

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONGEGEVENS

Uw gegevens worden enkel bijgehouden voor offerte en/of facturatiedoeleinden.

Volgende gegevens worden bijgehouden:

  • Naam onderneming / of private persoon

  • Adres onderneming / of private persoon

  • Ondernemingsnummer / BTW-nummer

  • E-mailadres, GSM, Tel indien doorgegeven.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

WAAR WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD

Emailconversatie wordt bewaard op Google Workspace.

Indien u uw gegevens doorgeeft via het contactformulier op de website worden deze gegevens ook online bewaard. Hiervoor maken wij gebruik van wix.com.

Indien u diensten van ons afneemt worden uw gegevens ook bewaard in ons boekhoudprogramma.

 

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD

Uw gegevens worden enkel bewaard zolang dit nodig is om een vlotte dienstverlening te garanderen.

Indien u geen diensten meer wil afnemen worden uw gegevens definitief verwijdert na de wettelijke boekhoudkundige termijn.

 

RECHT OP INFORMATIE, RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

U kan steeds terecht per brief / e-mail om uw gegevens op te vragen en te verbeteren.

 

Privacy statement v01 – laatst bijgewerkt op 10/12/2022.

bottom of page